Close

PRIVACYVERKLARING.

Deze privacyverklaring is erop gericht u te informeren over welke gegevens deze website verwerkt, met welk doel, hoe en hoe lang deze gegevens bewaard worden en met wie deze gegevens gedeeld worden. Tevens vind u hier informatie over hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

SavageCilla.nl, onderdeel van SC Media, op naam van Priscilla Voogd gevestigd te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://savagecilla.nl/
 • E-mail: cilla@savagecilla.nl
 • KvK: 75638576 (onder de naam SC Media)

PERSOONSGEGEVENS

SC Media verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

SC Media verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via cilla@squatcilla.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

SC Media verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan onze eigen wettelijke verplichtingen, zoals het geval is bij gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

HOE LANG WE DE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

SC Media bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden 24 maanden bewaard, zodat we indien nodig contact kunnen onderhouden. Na twee jaar van inactiviteit worden deze gegevens verwijderd.
 • Uw geslacht, leeftijd, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser, apparaat type en activiteiten op, naar en vanaf deze website worden door Google Analytics 14 maanden bewaard om deze website te verbeteren.
 • Uw voor- en achternaam en adresgegevens worden 7 jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingwet.
 • Uw naam, e-mailadres en IP-adres die verstuurd zijn bij het achterlaten van een reactie worden bewaard zolang u deze reactie online wilt laten staan. 


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

SC Media deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SC Media blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Met Google Analytics deelt SC Media locatiegegevens, geslacht, leeftijd, activiteiten op deze website, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaat type ter verbetering van deze website. 
 • Hostingprovider XEL ontvangt indien u een reactie achterlaat of het contactformulier invult uw IP-adres en de gegevens die u zelf invult.
 • Na een winactie deel ik uw naam en adresgegevens met het bedrijf waarmee de winactie ontstaan is.
 • Uw naam- en adresgegevens worden opgeslagen in het boekhoudprogramma MoneyBird ten behoeve van onze belastingaangifte.
 • Met Google Adwords worden uw surfgedrag en aangeklikte links gedeeld ten behoeve van het bijhouden van activiteiten op deze website en mijn recht op commissie.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SC Media en SavageCilla.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cilla@savagecilla.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SC Media wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

SC Media en SavageCilla.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via cilla@savagecilla.nl.

COOKIESTATEMENT

SavageCilla.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. SavageCilla.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst SavageCilla.nl cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics, maar ook tracking cookies voor bijvoorbeeld affiliate links in bepaalde artikelen, door advertenties en door sociale media plugins.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “{ ‘anonymize_ip’: true }” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics

Laatste update: 27-01-2022